Реклама НУ ОЮА

Наші офіційні сторінки у соціальних мережах

Сторінка в Facebook

Сторінка в Instagram


Наші партнери

Education.ua:
Образование в Украине Образование в Украине


Стажування для юристів

Корисні посилання

Національна бібліотека України імені
В. І. Вернадського


Рада Європи Європейський простір (Офіційна сторінка)

Президент України (Офiцiйна сторінка)

Верховної Ради України (Офіційний портал )

Урядовий портал

Конституційний Суд України

Верховний Суд України

Вищий господарський суд України (офіційна сторінка)

Судова влада України

Генеральна прокуратура України (офіційна сторінка)

Служба безпеки України

Міністерство освіти і науки України (офіційна сторінка)

Міністерство юстиції України (офіційна сторінка)

Міністерство внутрішніх справ України

Державна фіскальна служба України

Державна міграційна служба України

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Дніпропетровська обласна рада (офіційна сторінка)

Виконком Криворізької міської ради

Національна Асоціація Адвокатів УкраЇни

Нотаріальна палата України (офіційна сторінка)

Офіційний вісник України (електронне видання)

ЛІГА:ЗАКОН - Головний правовой портал Украины

Ліга студентів Асоціації правників України

Сайт міста Кривого Рогу

Сайт міста Одеси


Бібліотека: Книги
Алфавітний покажчик
1 | 2 | 4 | 5 | 9 | T | V
А | Б | В | Г | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я

УДК: 34 (038) - 811.113 (075.8)
А91 Кущенко В.В.
Особые режимы внешнеэкономической деятельности: право и практика: Учебно-практическое пособие. — М.: Книжный мир, 2004. — 127 с. — (Русский).
ISBN/ISBN13 978-5-8041-0177-1
Кількість: 1 шт.: [У сховищі: 1 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 334
Б23 Бандурка О.М., Духов В.Є., Петрова К.Я., Червяков І.М.
Основи економічної безпеки: Підручник. — Харків.: Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. — 236 с. — (Українська).
ISBN/ISBN13 978-966-610-047-7
Кількість: 10 шт.: [У сховищі: 10 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 336.22
Б23 Бандурка О.О.
Організаційно-правові засади проведення податковою міліцією перевірок суб'єктів підприємницької діяльності: Науково-практичний посібник. — Харків.: Нац. ун-ту внутр. справ, 2005. — 240 с. — (Українська).
ISBN/ISBN13 978-966-610-133-7
Кількість: 5 шт.: [У сховищі: 5 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 339.138
Б87 Брассінгтон Ф., Петтітт С
Основи маркетингу. — Дніпропетровськ.: 2007. — 768 с. — (Українська).
ISBN/ISBN13 978-966-8644-99-3
ISBN/ISBN13 978-0-273-68785-6 — (англ.)
Кількість: 1 шт.: [У сховищі: 1 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 343.9
Б96 Быргэу М.М.
Организация профилактики преступлений органами внутренних дел: концептуальные основы, практика, перспективы совершенствования (опыт Республики Молдова). — Харьков.: Нац. ун-та внутр. дел, 2004. — 254 с. — (Русский).
ISBN/ISBN13 978-966-610-115-3
Кількість: 4 шт.: [У сховищі: 4 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 63
В12 Ваганова А.Я.
Основы классического танца. 8-е изд., стер — (Учебники для вузов. Специальная литература). — СПб.: Лань, 2003. — 192 с. — (Русский).
ISBN/ISBN13 978-5-8114-0223-6
Кількість: 1 шт.: [У сховищі: 1 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 347.961(075)
Г55 Глущенко П.П., Седов A.M.
Основы нотариальной деятельности: Учеб. посо- бие. 2-е издание. — СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2001. — 368 с. — (Українська).
ISBN/ISBN13 978-5-8016-0191-5
Кількість: 1 шт.: [У сховищі: 1 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 331.45(075)
Ж79 Жидецький В. Ц.
Основи охорони праці: Підручник. — 4-те вид., перероб. і доп + компакт-диск. — К.: Знання, 2010. — 375 с. — (Українська).
ISBN/ISBN13 978-966-346-601-9
Кількість: 2 шт.: [У сховищі: 2 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 821
К41 Кинсейл Л.
Охотник за мечтой: Роман. — М.: ACT, Транзиткнига, 2004. — 349 с. — (Русский).
ISBN/ISBN13 978-5-17-024551-2 — (ООО «Издательство ACT»)
ISBN/ISBN13 978-5-9578-0951-7 — (ООО «Транзиткнига»)
Кількість: 1 шт.: [У сховищі: 1 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 821
К82 Кристи А.
Объявлено убийство. — Харьков.: 2006. — 240 с. — (Русский).
ISBN/ISBN13 978-966-8218-31-6
Кількість: 1 шт.: [У сховищі: 1 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 651
К84 Крупка Ю.М., Гав'яз О.М.
Обіг цінних паперів в Україні : наук.-практ. комент. Закону України «Про цінні папери та фонд, ринок», практика розгляду судами спорів, пов'яз. з обігом цінних паперів. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 376 с. — (Українська).
ISBN/ISBN13 978-966-667-373-5
Кількість: 3 шт.: [У сховищі: 3 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 34
М13 Мадіссон В.В.
Основи філософії приватного права: Навч. посіб. — К.: Школа, 2004. — 144 с. — (Українська).
ISBN/ISBN13 978-966-661-261-1
Кількість: 1 шт.: [У сховищі: 1 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 821.161.1-312.4
М74 Модестов Н.С.
Обратный отсчет: Роман. — М.: ACT, Астрель, 2004. — 381 с. — (Русский).
ISBN/ISBN13 978-5-17-018964-9 — (ООО «Издательство ACT»)
ISBN/ISBN13 978-5-271-05774-8 — (ООО «Издательство Астрель»)
Кількість: 0 шт.: [У сховищі: 0 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 343.2/.7
Н15 Навроцький В. О.
Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 704 с. — (Українська).
ISBN/ISBN13 978-966-667-222-6
Кількість: 7 шт.: [У сховищі: 7 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 347.97/.99
О32 Марочкин И. Е., Сибилева Н. В., Тихий В. П.
Организация судебных и правоохранительных органов: Учебник для студентов юридических специальностей высших учебных заведений. — Х.: 2009. — 352 с. — (Русский).
Кількість: 3 шт.: [У сховищі: 3 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 347.97/.99
О32 Марочкін І. Є., Сібільова Н. В., Тихий В. П.
Організація судових та правоохоронних органів: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. — Х.: Одіссей, 2009. — 239 с. — (Українська).
ISBN/ISBN13 978-966-633-786-6
Кількість: 3 шт.: [У сховищі: 3 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 159.9
О50 Веракіс А.І., Завалевській Ю.І., Левківській К.М.
Основи психології: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. — Х.-К..: 2005. — 416 с. — (Українська).
ISBN/ISBN13 978-966-8097-06-5
Кількість: 7 шт.: [У сховищі: 7 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 347.97/.99
О56 Марочкін І. Є., Сібільова Н. В., Тихий В. П., Каркач П. М., Афанасьев В. В., Вабкова В.С., Бринцев В. Д., Вільчик Т. В., Москвич Л. М., Назаров І. В., Пишнев Д. І., Русанова І. О., Сульженко Ж. О., Шандула О. О.
Організація судових та правоохоронних органів: Підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів. — Х.: Одіссей, 2008. — 528 с. — (Українська).
ISBN/ISBN13 978-966-633-735-4
Кількість: 1 шт.: [У сховищі: 1 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 343.13(075)
О60 Моісеєв Є. М., Джужа О. М., Никифорчук Д. Й.
Оперативно-розшукова діяльність: Навч. посіб. — К.: Правова єдність, 2009. — 310 с. — (Українська).
ISBN/ISBN13 978-966-21-8350-4 — (Алерта)
ISBN/ISBN13 978-966-373-534-4 — (КНТ)
ISBN/ISBN13 978-966-364-911-5 — (ЦУЛ)
Кількість: 20 шт.: [У сховищі: 20 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 73/76
О63 Оригинальные украшения: Техника. Приемы. — М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. — 160 с. — (Русский).
ISBN/ISBN13 978-5-7805-0784-0 — (рус.)
Кількість: 1 шт.: [У сховищі: 1 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 002.6+342.7+35.078(477)(075.8)
О72 Цимбалюк B.C., Гавловський В.Д., Брижко В.М., Швець М.Я., Калюжний Р. А., Мельник П.В.
Основи інформаційного права України : навч. посіб. - 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: Знання, 2009. — 414 с. — (Українська).
ISBN/ISBN13 978-966-346-579-1
Кількість: 10 шт.: [У сховищі: 10 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 342.1/.3
О75 Філонов О.В., Субботін В.М., Пашутін В.В., Тодоров І.Я.
Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін: Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 215 с. — (Українська).
ISBN/ISBN13 978-966-346-072-7
Кількість: 5 шт.: [У сховищі: 5 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 821.161.1
О79 Островская О.
Учительница: Роман. — М.: ACT, Олимп, 2002. — 346 с. — (Русский).
ISBN/ISBN13 978-5-17-012132-8 — («Издательство ACT»)
ISBN/ISBN13 978-5-8195-0747-6 — («Издательство «Олимп»)
Кількість: 0 шт.: [У сховищі: 0 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 330.101.541(075.8)
О80 Отрошко О.В.
Основи економічної теорії: навч. посіб. — К.: Знання, 2011. — 325 с. — (Українська).
ISBN/ISBN13 978-966-346-901-0
Кількість: 30 шт.: [У сховищі: 30 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 811.111
О523 Маркус Уилер
Оксфордский русско-английский словарь. — М.: Локид, 2003. — 920 с. — (Русский).
ISBN/ISBN13 978-5-320-00360-3
Кількість: 1 шт.: [У сховищі: 1 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 340
Р12 Рабінович П.М.
Основи загальної теорії права та держави: Навч. посібник. Вид. 8-е, стереотипне. — Х.: Консум, 2005. — 160 с. — (Українська).
ISBN/ISBN13 978-966-7920-27-2
Кількість: 10 шт.: [У сховищі: 10 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 821
Р18 Райан Н.
Обжигающая любовь: Роман. — М.: ACT, 2003. — 285 с. — (Русский).
ISBN/ISBN13 978-5-17-016278-9
Кількість: 1 шт.: [У сховищі: 1 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 343.2(477)
С17 Самойленко О. А.
Особливості розслідування викрадень майна, вчинених із використанням комп'ютерних технологій : моногр. — К.: КНТ, 2009. — 328 с. — (Українська).
ISBN/ISBN13 978-966-373-550-4
Кількість: 3 шт.: [У сховищі: 3 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 821.161-31
Т43 Трифонов А.А.
Охота на бабочку: Роман. — М.: ACT, Астрель, 2003. — 381 с. — (Русский).
ISBN/ISBN13 978-5-17-017223-8 — (ООО «Издательство ACT»)
ISBN/ISBN13 978-5-271-05789-2 — (ООО «Издательство Астрель»)
Кількість: 0 шт.: [У сховищі: 0 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 82-3
У80 Устинова Т. В.
Отель последней надежды: Роман. — М.: Эксмо, 2006. — 352 с. — (Русский).
ISBN/ISBN13 978-5-699-18589-4
Кількість: 0 шт.: [У сховищі: 0 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 7
У715 Косов Е.
Особенный вкус национальной охоты: Книга для тех мужчин, которые любят охоту, рыбалку, походы по грибы-ягоды, а потом стряпать свою добычу. Женщинам читать не рекомендуется. — М.: Локид-Пресс, 2003. — 512 с. — (Русский).
ISBN/ISBN13 978-5-320-00460-0
Кількість: 1 шт.: [У сховищі: 1 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 34(091)(37)
Х45 Харитонов Є.О.
Основи римського приватного права: Конспект лекцій. — 4-те вид., перероб. і до-пов.. — Х.: Одіссей, 2008. — 312 с. — (Українська).
ISBN/ISBN13 978-966-633-759-0
Кількість: 20 шт.: [У сховищі: 20 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 882
Ч48 Черкасов Д., Воробьев А.
Обреченные эволюцией, или Новые приключения веселых мусоров. — СПб.: Валери, 2002. — 320 с. — (Русский).
ISBN/ISBN13 978-5-8142-0129-4
Кількість: 1 шт.: [У сховищі: 1 шт. Видано: 0 шт.]PostgreSQL powered Official Vkontakte group
© 2006-2021 Національний університет «Одеська юридична академія». Кривий Ріг, Україна.