Реклама НУ ОЮА

Наші офіційні сторінки у соціальних мережах

Сторінка в Facebook

Сторінка в Instagram


Наші партнери

Education.ua:
Образование в Украине Образование в Украине


Стажування для юристів

Корисні посилання

Національна бібліотека України імені
В. І. Вернадського


Рада Європи Європейський простір (Офіційна сторінка)

Президент України (Офiцiйна сторінка)

Верховної Ради України (Офіційний портал )

Урядовий портал

Конституційний Суд України

Верховний Суд України

Вищий господарський суд України (офіційна сторінка)

Судова влада України

Генеральна прокуратура України (офіційна сторінка)

Служба безпеки України

Міністерство освіти і науки України (офіційна сторінка)

Міністерство юстиції України (офіційна сторінка)

Міністерство внутрішніх справ України

Державна фіскальна служба України

Державна міграційна служба України

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Дніпропетровська обласна рада (офіційна сторінка)

Виконком Криворізької міської ради

Національна Асоціація Адвокатів УкраЇни

Нотаріальна палата України (офіційна сторінка)

Офіційний вісник України (електронне видання)

ЛІГА:ЗАКОН - Головний правовой портал Украины

Ліга студентів Асоціації правників України

Сайт міста Кривого Рогу

Сайт міста Одеси


Бібліотека: Книги
Алфавітний покажчик
1 | 2 | 4 | 5 | 9 | T | V
А | Б | В | Г | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я

УДК: 347
Б48 Березовська О.А.
Цивільне право: методичні вказівки для проведення семінарських (практичних) занять для вечірньої форми навчання – Ч. 1.. — Кривий Ріг.: 2012. — 116 с. — (Українська).
Кількість: 0 шт.: [У сховищі: 0 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 347.91/.95
В18 Варуха Г. В.
Цивільне процесуальне право України: посіб. для підготов, до іспитів. — К.: Вид. Паливода А.В., 2009. — 132 с. — (Українська).
ISBN/ISBN13 978-966-437-133-6
Кількість: 0 шт.: [У сховищі: 0 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 347.91/.95
В19 Васильєв С. В.
Цивільний процес України. Навч. посібн. 2-е видання. — Х.: Еспада, 2010. — 456 с. — (Українська).
ISBN/ISBN13 978-966-456-040-2
Кількість: 20 шт.: [У сховищі: 20 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 355.58(075.8)
С79 Стеблюк M.I.
Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник. — 2-ге вид., переробл. — К.: Знання, 2010. — 487 с. — (Українська).
ISBN/ISBN13 978-966-346-630-9
Кількість: 21 шт.: [У сховищі: 21 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 355.58
Х32 Хромченко В. Г.
Цивільна оборона. Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2008. — 264 с. — (Українська).
ISBN/ISBN13 978-966-351-124-5
Кількість: 20 шт.: [У сховищі: 20 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 347
Ц21 Бірюков І.А., Заіки Ю.О.
Цивільне право України : Навчальний посібник: 2-ге видання, зі змінами. — К.: Істина, 2004. — 224 с. — (Українська).
ISBN/ISBN13 978-966-7613-18-1
Кількість: 5 шт.: [У сховищі: 5 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 63
Ц27 Дмитренко Л.В.
Цветы в помещениях, на балконах и лоджиях, в кадках. — Донецк.: Мультипресс, 2007. — 288 с. — (Русский).
ISBN/ISBN13 978-966-519-047-9
Кількість: 1 шт.: [У сховищі: 1 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 34
Ц30 Цивільний процесуальний кодекс України. — С.: Соколик Б.В., 2010. — 152 с. — (Українська).
ISBN/ISBN13 978-966-454-044-2
Кількість: 8 шт.: [У сховищі: 8 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 34
Ц30 Цивільний кодекс України. — С.: Соколик Б.В., 2010. — 332 с. — (Русский).
ISBN/ISBN13 978-966-454-041-1
Кількість: 8 шт.: [У сховищі: 8 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 347
Ц45 Харитонов Є.О., Голубєва Н.Ю.
Цивільне право: посібник для підготовки до іспиту — Видання третє, перероблене та доповнене. — Ч. І. — Х.: Одіссей, 2013. — 248 с. — (Українська).
Кількість: 0 шт.: [У сховищі: 0 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 347.9(477)(094.4)
Ц57 Бичкова С. С., Білоусов Ю. В., Бірюков В. І.
Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. — К.: Атіка, 2008. — 840 с. — (Українська).
ISBN/ISBN13 978-966-326-275-8
Кількість: 1 шт.: [У сховищі: 1 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 347.1
Ц57 Шевченко Я. М.
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. — Вид. 2-ге, доп. і перероб. — Т. 1. Загальна частина. — К.: Ін Юре, 2006. — 696 с. — (Українська).
ISBN/ISBN13 978-966-313-322-5
Кількість: 0 шт.: [У сховищі: 0 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 347.1
Ц57 Шевченко Я. М.
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: Академічний курс: Підруч.: У 2 т.Вид. 2-ге, доп. і перероб. Т. 2. Особлива частина. — К.: Ін Юре, 2006. — 520 с. — (Русский).
ISBN/ISBN13 978-966-313-322-5
ISBN/ISBN13 978-966-313-324-9 — (т. 2)
Кількість: 0 шт.: [У сховищі: 0 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 347.9(477)(075.8)
Ц58 Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І.
Цивільне процесуальне право України: Підручник. — К.: Атіка, 2009. — 760 с. — (Українська).
ISBN/ISBN13 978-966-326-309-0
Кількість: 0 шт.: [У сховищі: 0 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 347.91(477)(075.8)
Ц58 Фурса С.Я.
Цивільний процес України: Кредитно-модульний навчальний посібник-практикум. — К.: Видавець Фурса С.Я., 2009. — 456 с. — (Українська).
ISBN/ISBN13 978-966-8721-24-3 — (серія)
ISBN/ISBN13 978-966-8721-87-8! — (СПД Фурса С.Я.)
ISBN/ISBN13 978-966-373-535-1 — (КНТ)
Кількість: 0 шт.: [У сховищі: 0 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 347(477)(075.8)
Ц58 Фазикош В.Г., Булеца С.Б., Олійник Р.Б.
Цивільне право України: Загальна частина : Підручник. — К.: Знання, 2010. — 631 с. — (Українська).
ISBN/ISBN13 978-966-346-729-0
Кількість: 25 шт.: [У сховищі: 25 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 347(477)(075)
Ц58 Цивільний процес України : академічний курс : [підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.]. — К.: 2009. — 848 с. — (Українська).
ISBN/ISBN13 978-966-8721-37-3 — (серія)
ISBN/ISBN13 978-966-8721-86-1! — (Видавець Фурса С.Я.)
ISBN/ISBN13 978-966-373-506-1 — (КНТ)
Кількість: 0 шт.: [У сховищі: 0 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 336.7(075.8)
Ц62 Базилевич В.Д., Шелудько В.М., Ковтун Н.В.
Цінні папери: підручник. — К.: Знання, 2011. — 1094 с. — (Українська).
ISBN/ISBN13 978-966-346-851-8
ISBN/ISBN13 978-966-346-878-5 — (серія)
Кількість: 5 шт.: [У сховищі: 5 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 34
Ц67 Харитонов Є.О.
Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар. Видання четверте, перероблене та доповнене. — Х.: Одіссей, 2008. — 1200 с. — (Українська).
ISBN/ISBN13 978-966-633-715-6
Кількість: 1 шт.: [У сховищі: 1 шт. Видано: 0 шт.]

УДК: 34
Ц67 Цивільний кодекс України. — Х.: Одіссей, 2009. — 424 с. — (Українська).
ISBN/ISBN13 978-966-633-723-1
Кількість: 20 шт.: [У сховищі: 20 шт. Видано: 0 шт.]PostgreSQL powered Official Vkontakte group
© 2006-2021 Національний університет «Одеська юридична академія». Кривий Ріг, Україна.