Національний університет «Одеська юридична академія» | Криворізький факультет - Правила користування бібліотекою

Реклама НУ ОЮА

Наші офіційні сторінки у соціальних мережах

Сторінка в Facebook

Сторінка в Instagram


Наші партнери

Education.ua:
Образование в Украине Образование в Украине


Стажування для юристів

Корисні посилання

Національна бібліотека України імені
В. І. Вернадського


Рада Європи Європейський простір (Офіційна сторінка)

Президент України (Офiцiйна сторінка)

Верховної Ради України (Офіційний портал )

Урядовий портал

Конституційний Суд України

Верховний Суд України

Вищий господарський суд України (офіційна сторінка)

Судова влада України

Генеральна прокуратура України (офіційна сторінка)

Служба безпеки України

Міністерство освіти і науки України (офіційна сторінка)

Міністерство юстиції України (офіційна сторінка)

Міністерство внутрішніх справ України

Державна фіскальна служба України

Державна міграційна служба України

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Дніпропетровська обласна рада (офіційна сторінка)

Виконком Криворізької міської ради

Національна Асоціація Адвокатів УкраЇни

Нотаріальна палата України (офіційна сторінка)

Офіційний вісник України (електронне видання)

ЛІГА:ЗАКОН - Головний правовой портал Украины

Ліга студентів Асоціації правників України

Сайт міста Кривого Рогу

Сайт міста Одеси


Правила користування бібліотекою
1. Загальні положення

1.1 Правила користування бібліотекою КНЦ ОНЮА розроблені відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", затвердженого Постановою Верховної Ради України від 27 січня 1995 року, чинного в редакції від 01.01.2004 р. та Примірного положення про бібліотеку вищого навчального закладу ІІІ-ІУ рівнів акредитації, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 06. 08.2004 р.№ 641.
1.2 Бібліотека КНЦ ОНЮА є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом ОНЮА і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси.
1.3 Фонди бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.
1.4 Користування бібліотекою КНЦ ОНЮА безкоштовне. Платні послуги можуть надаватись додатково відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 1997 року N 534 та наказу Міністерства освіти України, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України про надання платних послуг від 27 жовтня 1997 року N 383/239/131. Вартість послуг визначається на договірних засадах.

2. Права та обов'язки читачів. Умови запису в бібліотеку та порядок користування бібліотечними фондами.

2.1 Право користування бібліотекою мають студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів КНЦ ОНЮА.
2.2 Читачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементах, в читальних залах; користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування.
2.3 Для запису в бібліотеку необхідно подати студентський (аспірантський) квиток.
2.4 Передавати студентський квиток іншим особам заборонено.
2.5 Втрата студентського квитка не знімає відповідальності за всю літературу, що під нього взято.
2.6 Перед записом в бібліотеку читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов'язання їх неодмінного виконання підписом на читацькому формулярі.
2.7 Навчальна література видається на абонементі на семестр, а також на короткий строк в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.
2.8 Художня література та періодичні видання поточного року видаються у кількості не більше 3 примірників строком на 15 днів.
2.9 Рідкісні та цінні документи, енциклопедії, а також примірники надруковані невеликими тиражами, книги підвищеного попиту, видання на електронних носіях та матеріали, що надійшли по МБА, видаються лише в читальних залах.
2.10 Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї нема попиту з боку інших читачів.
2.11 Читачі зобов'язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити із приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в одному з облікових документів, не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки; не виймати картки з каталогів та картотек, не порушувати розстановку фондів з відкритим доступом, користуватись електронним каталогом згідно з Правилами.
2.12 При отриманні літератури читач має ретельно передивитись її і, якщо виявить якісь дефекти, - повідомити бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.
2.13 Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.
2.14 Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну відповідальність згідно з законодавством України.
2.15 Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж, або визнаними бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється за ринковими цінами, що діють на день розрахунку. При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втраченої (пошкодженої) літератури значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або по цінах, що визначені каталогами-прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних, інших видань та умовами застосування цих цін.
2.16 Читачі, що отримують особливо цінні видання, які мають підвищений попит і бібліотека не впевнена в повернені їх, повинні внести грошове забезпечення вартості книг, як виконання ними зобов’язань, щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. Ці кошти повертаються читачам при розрахунку з бібліотекою. Якщо одержані у бібліотеці документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти використовуються на придбання нових бібліотечних документів, згідно зі статтею 20 Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”.
2.17 Вартість пошкоджених чи загублених книг та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.
2.18 На час літніх канікул студенти повинні повністю розрахуватись з бібліотекою.
2.19 На початку кожного навчального року читач повинен перереєструватись, пред'явити всю літературу, що числиться за ним та подовжити (при потребі) термін користування нею.
2.20 Читачі, що закінчили вищий навчальний заклад, повинні до отримання диплому повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.
2.21 Читачі повинні додержуватись тиші в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки.
2.22 За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватись всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

3. Зобов'язання бібліотеки по обслуговуванню читачів.

3.1 Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи вищого закладу освіти.
3.2 Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.
3.3 Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на наукову, навчальну, виховну, соціально-політичну, художню та іншу літературу.
3.4 Створює і ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури для здійснення навчально-виховної роботи вищого навчального закладу, виконує всі види бібліотечних довідок.
3.5 Організовує книжкові виставки, дні інформації, а також проводить науково-практичні конференції.
3.6 Організовує диференційоване обслуговування читачів на абонементах, в читальних залах.
3.7 Забезпечує високий культурний рівень обслуговування читачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.
3.8 Надає допомогу при пошуку необхідних матеріалів для організації навчальної та наукової діяльності колективу КНЦ ОНЮА шляхом інтенсивного використання електронного каталогу.
3.9 Проводить серед читачів роботу по поширенню знань з основ інформатики, бібліотекознавства і бібліографії, по прищепленню їм навичок роботи з книгою, культури читання тощо.
3.10 Через 15 днів після закінчення терміну користування книгами, іншими творами друку і матеріалами, бібліотекар нагадує читачам поштою чи по телефону про необхідність повернення літератури у визначений строк. Якщо читач ігнорує нагадування бібліотеки, вона передає відповідні матеріали до нотаріальних органів згідно з чинним законодавством.
Зав. бібліотеки Глущенко Л.О.Алфавітний показчик

PostgreSQL powered Official Vkontakte group
© 2006-2021 Національний університет «Одеська юридична академія». Кривий Ріг, Україна.