Лескова-Годлевська Юлія Кимівна директор коледжу

Image

Про Криворізький юридичний фаховий коледж

 

Криворізький юридичний фаховий коледж Національного університету «Одеська юридична академія» створений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 27 листопада 2012 р. №1322-ОД, та наказу Національного університету «Одеська юридична академія» від 3 грудня 2012 р. №4202-59 з метою задоволення потреб регіону в кваліфікованих кадрах та з урахуванням структури розвитку соціально-економічної формації на місцях. Коледж проводить освітню діяльність на основі Положення про Криворізький юридичний фаховий коледж Національного університету «Одеська юридична академія». Форма власності коледжу – державна. Здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр», галузь знань 081 «ПРАВО.

Професійний рівень викладацького складу відповідає профілю дисциплін та предметів, які вони викладають. В коледжі працюють досвідчені педагоги вищої кваліфікації, юристи, кандидати юридичних, історичних та філологічних наук. Викладачі постійно працюють над підвищенням професійної майстерності та ділової кваліфікації. На заняттях використовуються технічні засоби навчання (мультимедійні відеокомплекси, відеофільми, електронні підручники); із застосуванням мультимедійних технологій читаються лекції-презентації, проводиться поточний та кінцевий контроль знань студентів.

Криворізький юридичний фаховий коледж розміщується в навчальних корпусах Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» за адресою: м.Кривий Ріг, проспект Миру, 22.

Усі навчальні кабінети забезпечені сучасним обладнанням, устаткуванням, технічними засобами, які необхідні для виконання навчальних планів і програм. Навчально-методичні кабінети містять повний комплекс методичного забезпечення дисциплін: наочне приладдя, нормативні документи, посібники, завдання для виконання практичних і лабораторних робіт тощо. Навчально-методичне забезпечення предметів постійно удосконалюється і доповнюється новими методичними напрацюваннями.

Спільно з Криворізьким факультетом використовується бібліотека з читальним залом на 80 місць, яка постійно оновлюється та охоплює весь цикл як професійноорієнтованих, так і загальноосвітніх навчальних дисциплін, має доступ до електронної бази інформації (електронного каталогу) наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія».

На заняттях використовуються технічні засоби навчання (мультимедійні відеокомплекси, відеофільми, електронні підручники); із застосуванням мультимедійних технологій читаються лекції-презентації, проводиться поточний та кінцевий контроль знань студентів.

Юридичний коледж готує фахівців на базі повної загальної середньої освіти та базової загальної середньої освіти. Підготовка фахових молодших бакалаврів здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (контракт). Зарахування відбувається :

  • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів). Термін навчання у коледжі 3 роки .
  • на базі повної загальної середньої освіти (11 класів). Термін навчання у коледжі 1 рік 10 місяців.

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання на третьому курсі денної форми навчання або четвертому – заочної форми та здобути освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра чи магістра в Криворізькому факультеті Національного університету «Одеська юридична академія», або можуть працювати на посадах в судових і правоохоронних органах України, органах юстиції і прокуратури, в відділах кадрів, юридичних службах установ, організацій і підприємств, які не вимагають повної вищої освіти.

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Інформація

Офіційний сайт Криворізького факультету та Криворізького юридичного фахового коледжу Національного університету "Одеська юридична академія".

Розпочни з нами своє успішне майбутнє!

Галерея