Правила користування бібліотекою

1. Загальні положення

1.1 Правила користування бібліотекою Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» (далі – КФ НУ «ОЮА») розроблені відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", затвердженого Постановою Верховної Ради України від 27 січня 1995 року, чинного в редакції від 22.05.2021р., та Примірного положення про бібліотеку вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 06. 08.2004 р.№ 641.

1.2 Бібліотека КФ НУ «ОЮА» є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом НУ «ОЮА» і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси.

1.3 Фонди бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і перебувають під охороною держави.

1.4 Користування бібліотекою КФ НУ «ОЮА» безкоштовне. Платні послуги можуть надаватися додатково відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 1997 року N 534 та наказу Міністерства освіти України, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України про надання платних послуг від 27 жовтня 1997 року N 383/239/131. Вартість послуг визначається на договірних засадах.

2. Права та обов'язки користувачів.

Умови запису до бібліотеки та порядок користування бібліотечними фондами.

2.1 Право користування бібліотекою мають студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів КФ НУ «ОЮА».

2.2 Користувачі мають право отримувати у тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементах, у читальних залах; користуватися всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування.

2.3 Для запису до бібліотеки необхідно подати студентський (аспірантський) квиток.

2.4 Передавати студентський квиток іншим особам заборонено.

2.5 Втрата студентського квитка не знімає відповідальності за всю літературу, що під нього взято.

2.6 Перед записом до бібліотеки користувач повинен ознайомитися з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов'язання їх неодмінного виконання підписом на читацькому формулярі.

2.7 Навчальна література видається на абонементі на семестр, а також на короткий термін у кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.

2.8 Художня література видається у кількості не більше 3-х примірників терміном на 30 днів.

2.9 Рідкісні та цінні документи, енциклопедії, а також примірники, надруковані невеликими накладами, книги підвищеного попиту, видання на електронних носіях та матеріали, що надійшли по МБА, видаються лише в читальних залах.

2.10 Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання користувача, якщо на неї немає попиту з боку інших користувачів.

2.11 Користувачі зобов'язані дбайливо ставитися до книжок та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити з приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в одному з облікових документів, не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки; не виймати картки з каталогів та картотек, не порушувати розстановку фондів з відкритим доступом, користуватись електронним каталогом згідно з Правилами.

2.12 При отриманні літератури користувач має ретельно передивитись її і, якщо виявить якісь дефекти, - повідомити бібліотекареві, який зобов'язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.

2.13 Відповідальність за зіпсовану літературу несе користувач, який користувався нею останнім.

2.14 Користувачі, які завдали бібліотечному фонду збитків, несуть адміністративну та матеріальну відповідальність згідно із законодавством України.

2.15 Коритсувачі, які втратили книжки з бібліотечного фонду або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж, або визнаними бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни користувач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється за ринковими цінами, що діють на день розрахунку. При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втраченої (пошкодженої) літератури значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або по цінах, що визначені каталогами-прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних, інших видань та умовами застосування цих цін.

2.16 Користувачі, які отримують особливо цінні видання,що мають підвищений попит і бібліотека не впевнена у поверненні їх, повинні внести грошове забезпечення вартості книг, як виконання ними зобов’язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. Ці кошти повертаються користувачам при розрахунку з бібліотекою. Якщо одержані у бібліотеці документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти використовуються на придбання нових бібліотечних документів, згідно зі статтею 20 Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”.

2.17 Вартість пошкоджених чи загублених книг та інших матеріалів визначається за цінами, що зазначені в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.

2.18 На час літніх канікул студенти повинні повністю розрахуватися з бібліотекою.

2.19 На початку кожного календарного року користувач повинен перереєструватися, пред'явити всю літературу, що числиться за ним, та подовжити (при потребі) термін користування нею.

2.20 Користувачі, які закінчили вищий навчальний заклад, повинні до отримання диплому повністю розрахуватися з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.

2.21 Користувачі повинні додержуватися тиші у читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки.

2.22 За порушення правил користування бібліотекою користувач може бути позбавлений права користуватися всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

3. Зобов'язання бібліотеки по обслуговуванню користувачів.

3.1 Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи вищого закладу освіти.

3.2 Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.

3.3 Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування користувачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на наукову, навчальну, виховну, соціально-політичну, художню та іншу літературу.

3.4 Створює і ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури для здійснення навчально-виховної роботи вищого навчального закладу, виконує всі види бібліотечних довідок.

3.5 Організовує книжкові виставки, дні інформації, а також проводить науково-практичні конференції.

3.6 Організовує диференційоване обслуговування користувачів на абонементах, у читальних залах.

3.7 Забезпечує високий культурний рівень обслуговування користувачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.

3.8 Надає допомогу при пошуку необхідних матеріалів для організації навчальної та наукової діяльності колективу КФ НУ «ОЮА» шляхом інтенсивного використання електронного каталогу.

3.9 Проводить серед користувачів роботу з поширення знань з основ інформатики, бібліотекознавства і бібліографії, з прищеплення їм навичок роботи з книгою, культури читання тощо.

3.10 За 15 днів після закінчення терміну користування книгами, іншими творами друку і матеріалами, бібліотекар нагадує читачам поштою чи телефоном про необхідність повернення літератури у визначений термін. Якщо користувач ігнорує нагадування бібліотеки, вона передає відповідні матеріали до нотаріальних органів згідно з чинним законодавством.

1513052705177170307.jpg

Інформація

Офіційний сайт Криворізького факультету та Криворізького юридичного фахового коледжу Національного університету "Одеська юридична академія".

Розпочни з нами своє успішне майбутнє!

Галерея